Lindesnäs historia och geografi
WildBlog
» Wernstein
» Lindesnäs

Kontakt
» Kati Wild
» Peter Wild
» Pontus Wild
» Malin Wild


» Impressum

Klipp ur böcker och tidningar som berör historia och geografi in och omkring Lindesnäs.

Nås socken i Westerdals fögderi i Stora Kopparbergs län - 1837 (Craelius, Franz Daniel)
» Med Dalälven från källorna tillhavet (Forsslund, Karl Erik)
» Svenska gods och gårdar - 21 (Norra Dalarna) - 1939
Minnesblad från Lindesnäs Midsommar 1916
» Lindesnäs Historia Del 1-3 (Alm, Hilkka och Mattson, Henry)
» Tabeller över emigrationen (1846-1929) (Hedblom, Margaretha)